Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Bijeenkomst 16 november 2022

Hieronder kun je de presentaties van de bijeenkomst van 16 november 2022 downloaden.


  • mr. Stefan Dalmolen van Delta Advocaten te Amsterdam over het Didam-arrest:

16-11-2022 Presentatie CAB - Didam-arrest - Stefan Dalmolen.pdf

  • mr. Folmer Helder van Nysingh advocaten over evenredigheidsjurisprudentie: 

16-11-2022- Presentatie CAB - Evenredigheidstoets in een nieuw jasje - Folmer Helder.pdf

  •  mr. Christiaan de Vlieger van de VNG over actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht, w.o. verhouding raad- college, verhouding autonomie en medebewind, integriteit in de gemeentewet, burgerparticipatie, ontwikkelingen rondom de Wet open overheid:

16-11-2022 - Presentatie CAB - Actualiteiten Gemeenterecht -Christiaan de Vlieger.pdf


Bijeenkomst 13 april 2022

Hieronder kun je de presentaties van de bijeenkomst van 13 april 2022 downloaden.

  •  Mr. Nathalie Doran, over "aanpak misbruik van zorgbudgetten":

  • Mr. Michelle de Rijke, met als onderwerp 'Energietransitie: hoe leiden we dit in de juiste banen?': 

  • Mr. Dana van Weerden, met als onderwerp 'Wet open overheid: waar moeten wij in ieder geval opletten': 

Deze presentatie komt na 16 mei beschikbaar.  

Link naar interessante informatie over de Woo:  https://www.pelsrijcken.nl/kennis/bestuursrecht/woo-update-8-bepalingen-de-woo-voor-journalisten-onderzoekers-en-andereBijeenkomst 6 november 2019

Hieronder kun je de presentaties van de bijeenkomst van 6 november 2019 downloaden.

  •  mr.dr. S. van de Sande, met als onderwerp “het vertrouwensbeginsel: recente rechtspraak en consequenties in de praktijk":

 

  •  mr.dr. B. Roorda en mr. A.J. Wierenga over actualiteiten openbare orde en veiligheid:

De presentatie over de actualiteiten openbare orde en veiligheid is naar de deelnemers gemaild. Heeft u de mail niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.  


Tijdens deze bijeenkomst is een mondeling referendum gehouden over de locatie van de bijeenkomsten.