Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Bijeenkomst  16 november 2022

Al meer dan 25 jaar organiseert de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB) in het voor- en najaar een studiedag voor juristen, werkzaam op algemeen-juridisch gebied bij gemeenten en andere overheden uit het hele land en adviesbureaus. Deze studiedagen worden druk bezocht en de meeste deelnemers zijn “vaste klanten”. Zodoende ontstaat een sfeer van bekendheid, netwerken, maar ook gezelligheid. Echter, voorop staat het verwerven en uitwisselen van actuele kennis. Dat is het kenmerkende DNA van de CAB: actuele en relevante kennis uitwisselen over algemeen-juridische onderwerpen. De CAB wil hét kennis- en ontmoetingsplatform zijn voor de doelgroep die hierin werkzaam is. En om de prijs hoeft u het niet te laten: die dekt alleen de kosten. 

Inhoud studiedag 

Drie thema’s worden aan de orde gesteld  op deze studiedag:

- Privaatrechtelijke ontwikkelingen rakende aan het bestuur: arrest Didam en aansprakelijk stellen van demonstranten voor schade aan overheidseigendommen
Spreker: mr. Stefan Dalmolen van Delta Advocaten te Amsterdam

- Actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht, w.o. verhouding raad- college, verhouding autonomie en medebewind, integriteit in de gemeentewet, burgerparticipatie, ontwikkelingen rondom de Wet open overheid. 

Spreker mr. Christiaan de Vlieger van de VNG

- Consequenties evenredigheidsjurisprudentie, waaronder de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, casus Harderwijk.

Spreker: mr. Folmer Helder van Nysingh advocatenDoelgroep

De studiedag is bestemd voor juristen, juridische adviseurs, administratief-juridische medewerkers bij overheden (met name gemeenten) en gespecialiseerde juridische adviesbureaus.

De studiedag is verder interessant voor leden van commissies bezwaarschriften.

Waar en wanneer? 

Datum bijeenkomst: Woensdag 16 november 2022, vanaf 10:00 uur tot 15:45 uur.

Locatie:  Alticollense, gelegen in Amersfoort aan de Koningin Wilhelminalaan 5 (op enkele minuten lopen van Amersfoort Centraal).