Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Welkom op onze website!

Update 8 november 2021


Door omstandigheden is de bijeenkomst van de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht op 17 november 2021 geannuleerd. 

Beste deelnemer/geïnteresseerde,

Ontwikkelingen te over op de rechtsgebieden van de energietransitie, van de openbaarheid van  bestuur en van het misbruik van zorgbudgetten. Kortom: er stond een interessante bijeenkomst voor bestuursrechtjuristen en allen die daarbij betrokken zijn te wachten. Helaas moeten wij constateren dat de nog heersende pandemie COVID 19 ons parten speelt. En kennelijk ook vele potentiële deelnemers. Dat resulteerde in een tekort aan  deelnemers om een goede samenkomst te houden. Dat kunnen wij onze sprekers en jullie niet aandoen. Zo verdwijnt inspiratie en goede interactie.

Annulering en nieuwe bijeenkomst

Daarom hebben wij besloten de bijeenkomst van 17 november 2021 in Utrecht te annuleren. In plaats daarvan willen wij op woensdag 13 april 2022 weer een bijeenkomst houden. Met in principe dezelfde sprekers. De locatie blijft dezelfde, Stadskasteel Oudaen. Directe interactie en ontmoeting van de deelnemers is het oogmerk onze bijeenkomsten. Echter, in verband met corona proberen wij het bijwonen van de bijeenkomst dit keer ook digitaal mogelijk te maken. Wij zullen jullie hierover begin februari 2022 nader berichten over het definitieve programma en de online mogelijkheid. 

Blijf gezond en tot ziens op 13 april 2022!

Het bestuur van de Contactgroep Algemeen bestuursrecht,

 Meral Finkers, Nico Rood, Rob Daale en Koos Achterhof. 


Contactgroep Algemeen bestuursrecht: ontstaan en ontwikkeling

De inwerkingtreding van de Awb per 1 januari 1994 was de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB). De toenmalige Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren had als enige “ambtenarenvakbond” de mogelijkheid van “Contactgroepen” gecreëerd en gefaciliteerd. Binnen een Contactgroep kwamen collega’s uit het hele land bijeen om ontwikkelingen op hun vakgebied te bespreken. Het bestuur van een contactgroep bestaat uit vrijwilligers, en bij CAB is het niet anders.

Opgericht te Amersfoort op 11 april 1994, stelde het bestuur van CAB zich tot doel om twee keer per jaar een studiedag te organiseren, centraal in het land. Dus voor iedereen bereikbaar. Maar ook betaalbaar: omdat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen én de inleiders geen honorarium krijgen, betalen de deelnemers een kostprijs van slechts € 75,-- om de dag te kunnen bijwonen. Hierin is koffie, thee en een lunch begrepen.

De studiedagen zijn inmiddels niet meer weg te denken: de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomsten worden bijgewoond door een groot aantal vaste bezoekers, vrijwel allen afkomstig van en werkzaam bij gemeenten en andere overheidsdiensten . Het merendeel is werkzaam in een algemeen - juridische functie.

De sfeer van de bijeenkomsten is informeel en het niveau van de bijdragen is onveranderd hoog. Inleiders hebben diepgaande kennis van hun vakgebied, en weten ook van de doorwerking ervan op gemeentelijk vlak.